Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Bezoek van de Arbeidsinspectie gehad?

De overheid toetst , controleert en inspecteert bedrijven en instellingen. De Inspectie SZW voert deze inspecties uit. Arbeidsinspectie wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad dat tijd en dus geld kost. Maar u kunt het ook zien als een bevestiging van uw serieuze inspanningen voor optimale arbeidsveiligheid van uw werknemers. Heeft de arbeidsinspectie nog verbeterpunten opgeleverd? Bureau Bürmann helpt die te vertalen naar concrete stappen en oplossingen.

De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van arbeid. De drie belangrijkste taken van de Arbeidsinspectie in het algemeen is het toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Arbeidstijdenwet, toezicht op illegale tewerkstelling en het monitoren van de effecten en trends rond beleid- en regelgeving. Bij het toezicht op het naleven van de Arbowet zijn er drie belangrijke taken: ongeval-onderzoek, klachtenonderzoek en de belangrijkste taak, het actief inspecteren.

Na een bezoek van de Arbeidsinspectie hoopt u natuurlijk dat alles in orde is. Toch heeft de Arbeidsinspectie na bezoek vaak nog opmerkingen over zaken die binnen opgepakt moeten worden. Juridische formuleringen roepen dan vaak vragen op. Bureau Bürmann helpt u graag met een gerichte aanpak.

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

 

Neem contact op

Vragen over arbeidsinspectie?

Bureau Bürmann helpt u met een gerichte aanpak.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring