Audits

Audit is een veel gebruikte Engelse term voor het beoordelen van een organisatie. Hierbij wordt gekeken of de kwaliteitsafspraken, veiligheidsafspraken, milieu afspraken, financiële afspraken of bijvoorbeeld de juridische, interne afspraken nog worden nageleefd. De externe geldende wet- en regelgeving wordt hierbij niet vergeten. Bureau Bürmann is gespecialiseerd in het auditeren van kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld de ISO 9001 en veiligheidssystemen zoals bijvoorbeeld: De Veiligheidschecklist voor Aannemers (VCA) en OHSAS 18001.

Auditing

Auditing door een externe, onafhankelijke partij zoals Bureau Bürmann garandeert optimale controle en gedegen onderzoek. Wij voeren kwaliteitsaudits uit die betrekking hebben op het kwaliteitsmanagement systeem van uw onderneming. Dat gebeurt op een systematische manier en natuurlijk geheel onafhankelijk. Het gaat om het verzamelen van gegevens, beoordelen, analyseren, conclusies trekken, aanbevelingen doen, schriftelijk verslag doen en eventueel opvolgen. Omdat de resultaten van de audit schriftelijk vastgelegd worden, zijn ze geschikt om aan derden te overleggen, die daarom vragen. Bijvoorbeeld in het kader van ISO certificering .

Kwaliteit

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

 

Neem contact op

Meer weten over audits?

Wilt u meer weten over audits? Of laat door Bureau Bürmann een audit uit laten voeren.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring