Bedrijfshulpverlening

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening en gaat over de verplichting dat de organisatie de eerste klap van een calamiteit zelf moet kunnen oppakken. De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht sinds 1994 organisaties tot het hebben van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. De overheid zegt er echter niet bij hoe u het moet organiseren. Heeft u de BHV organisatie al op orde? Bureau Bürmann helpt u graag verder.

BHV beleid, een kwestie van logisch nadenken

Omdat geen een organisatie hetzelfde is, zou een standaard aanpak voor BHV niet logisch zijn. In elke organisatie is er sprake van andere risico’s waar de BHV organisatie op voorbereid moet zijn. Volstaan standaard verbanddozen bij de receptie, een ontruimingsplattegrond en brandblussers op de juiste plekken? Of moet er meer gebeuren? En hoeveel BHV’ers moeten er in uw organisatie precies zijn? De basis voor het antwoord op deze vragen, wordt gelegd door een specifieke Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) die Bureau Bürmann voor u kan uitvoeren. Op basis van de risico’s in uw bedrijf geven wij gedegen advies over hoe de BHV organisatie ingericht moet worden. Dit gebeurt in de vorm van het BHV-plan.

BHV basis en meer

Medewerkers belast met BHV-taken dienen een deugdelijke opleiding te hebben gevolgd. In de praktijk zien we dat er gebruik wordt gemaakt van standaard opleidingen en dat het eigen bedrijfsnoodplan niet wordt betrokken in de opleiding. De opleidingen zouden functie en taak specifiek moeten zijn. Door het bedrijfsnoodplan direct te betrekken bij de opleiding snijdt het mes aan twee kanten. Een betere opleiding op maat en een oefening opgezet van uit de procedures een eerste stap op weg naar een goed functionerend BHV-team.

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

 

Neem contact op

Meer weten over bedrijfshulpverlening?

Bureau Bürmann neemt graag de BHV situatie in uw bedrijf met u door om te komen tot een goede risico analyse gevolgd door een goed BHV-plan.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring