Certificering

Certificering klinkt voor ondernemers als een tijdrovend proces om een schriftelijk bewijs van kwaliteit van het bedrijf, de bedrijfsprocessen, de producten en de diensten te krijgen. In veel gevallen is het wel noodzakelijk omdat opdrachtgevers en klanten erom vragen. Door begeleiding van Bureau Bürmann wordt het proces van certificering een stuk gemakkelijker.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een norm die betrekking heeft op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie (bron: wikipedia.nl). De nieuwe norm ISO 9001:2015 komt er aan en het is een goede zaak om alvast kennis te nemen van de grootste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

Het begrip 'klant' wordt breder getrokken, de klant is niet langer degene die je een opdracht geeft en die jouw factuur betaalt. Een zogenaamde stakeholder is iets of iemand waarmee de organisatie een zichtbare , onzichtbare , beschreven of niet beschreven relatie heeft. Er zijn dus meer partijen om rekening mee te houden.

Het kwaliteitshandboek wordt eenvoudiger van opzet, nog sterker, het is geen verplicht item meer. Compleet zonder handboek gaat natuurlijk ook niet, een beschrijving van de belangrijkste processen zal blijven. Bij het opstellen van de processen dient goed nagedacht te worden over de mogelijke risico’s die kunnen optreden om de processen te verstoren. Het risico op verstoringen dient u met een procedure of methode beheersbaar klein te houden. Er zal meer aandacht moeten uit gaan naar de input en de output kant van de processen. Gerichte metingen en het bestuurbaar houden van de processen staat hier centraal. De stuurgegevens zullen door het management aantoonbaar gebruikt moeten worden in de vorm van beleid missie visie en strategie. En als laatste zal er veel aandacht uitgaan naar de omgevingsfactoren arbeidsomstandigheden, werkplekken waaronder de prestaties worden geleverd.

Kwaliteit

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

 

Neem contact op

Meer weten over certificering?

Wilt u meer weten over wat certificering voor uw organisatie inhoudt en wat de voordelen ervan zijn?

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring