Coaching

Coachen op de werkvloer

Coaching van werknemers betekent investering in hun ontplooiing zodat ze thuis en vooral ook op het werk beter functioneren. Bureau Bürmann hanteert de PMA methode om remmende overtuigingen bij werknemers weg te halen. PMA gaat over de taalregels van het brein en is een buitengewoon effectieve methode om in zeer korte tijd heel veel inzicht te krijgen in het eigen functioneren en blijvend afscheid te nemen van een aantal belemmerende overtuigingen. Welke overtuigingen spelen in jouw leven een grote rol en zijn deze overtuigingen.

Veel problemen op de werkvloer hebben te maken met hoe werknemers bewust of onbewust over zichzelf en over collega’s denken. Onderlinge spanningen, stress op de werkvloer, echte ruzies, etc. De moeizaam functionerende werkgroep met een projectleider die de mensen niet mee krijgt is een voorbeeld uit de praktijk. Het ligt zelden aan de projectleider met die grote donkere bril. Door bij mensen te onderkennen wat de diepliggende oorzaken zijn, kan een laagdrempelige coaching op de werkvloer ondersteuning bieden. Dat geldt overigens ook voor de HR Coaching die gericht is op managementbegeleiding.

Gezondheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

PMA coaching

De afkorting PMA coaching staat voor Progressive Mental Alignment® (PMA). Jocob Korthuis is de oprichter van Progressive Mental Alignment® (PMA) en CEO van het PMA Institute. Het is een geavanceerde manier van vragen stellen die onbewuste saboteurs in oude gedachtepatronen laat zien en vervangt. Het gaat bij PMA coaching om ontwikkeling, ontplooiing en persoonlijke groei vanuit de wetenschap dat belemmerende overtuigingen je ziek maken. Bureau Bürmann is gecertificeerd PMA coach.

 

Neem contact op

PMA formulier

Meer weten over PMA-coaching?

Wilt u meer weten over PMA coaching? Bureau Bürmann helpt u graag gericht verder.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring