Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een relatief nieuw begrip, maar de naam zegt natuurlijk al heel veel. Goed werkgeverschap betekent dat je als ondernemer goed bent voor je personeel. Dat je bij het nemen van zakelijke beslissingen ook rekening houdt met de belangen van het personeel. En dat je een goed personeelsbeleid instelt waarmee aan de eisen van de wet aan werkgevers wordt voldaan.

Wat betekent goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap betekent zorgdragen voor je werknemers, in goede en in slechte tijden. Dat betekent in de basis het creëren van veiligheid en een gezond werkklimaat waarin volgens de Arbowet gewerkt kan worden en waarbij het principe van gelijke beloning geldt. Maar het betekent ook dat je als werkgever de juiste procedures volgt, wanneer de arbeidsverhoudingen verstoord mochten raken en er een geschil dreigt te ontstaan over (het mogelijk ontbinden van) de arbeidsovereenkomst. Dan komen ook het arbeidsrecht en mogelijk ontslagrecht om de hoek kijken.

Goed werkgeverschap is als een goede opvoeding

Maakt u al helemaal waar wat er als ondernemer van u wordt verwacht? Zorgt u als een goede huisvader voor uw kinderen? Zorgt u voor een goede onderlinge sfeer en gezond werkklimaat en veilige werkplekken? En heeft u duidelijke regels opgesteld en gecommuniceerd, waardoor werknemers weten wat er van hen wordt verwacht? Weten de werknemers wat de beloningen zijn bij goed gedrag en wat de procedures en consequenties zijn bij slecht gedrag of slecht presteren? Bureau Bürmann neemt graag alle belangrijke goed werkgeverschap aspecten voor uw specifieke situatie met u door en geeft helder advies over eventuele verbeterpunten. Voor uzelf én uw medewerkers.

Goed werkgeverschap wet

Wist u van het bestaan van goed werkgeverschap in het arbeidsrecht? Sinds 1997 is dat één bepaling, in plaats van twee afzonderlijke bepalingen. En er is al veel goed werkgeverschap jurisprudentie in het arbeidsrecht.

In de loop der jaren de nodige beginselen op een rijtje gezet waar een ondernemer zich aan moet houden in relatie tot zijn personeel en personeelsbeleid:

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

• Zorgvuldigheidsbeginsel

Onderzoeksplicht, recht op verweer, waarschuwingsplicht, zorg voor  werksfeer, etc.

• Zuiverheid van oogmerk

Geen constructies gebruiken om bescherming van werknemers te omzeilen.

• Motiveringsbeginsel

Aanleggen van dossiers bij twijfel over goed functioneren van werknemers.

• Vertrouwensbeginsel

Beloftes over hogere inschaling nakomen bijvoorbeeld.

• Gelijkheidsbeginsel

Gelijke beloning voor gelijk werk.

 

Neem contact op

Haal meer uit uw werkgeverschap

Wilt u meer halen uit goed werkgeverschap? Bureau Bürmann kan u gericht en effectief begeleiden.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring