Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risicoinventarisatie en -evaluatie

Risico evaluatie

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die het werken in uw bedrijf met zich mee kan brengen. Elke werkgever moet sinds 1 januari 1994 volgens de Arbowet zo’n officiële risico evaluatie (laten) maken en up to date houden. Met een RI&E laat u zien hoe u als ondernemer uw werk doet en hoe u omgaat met de geïnventariseerde risico’s op de werkvloer. Het niet hebben van zo'n Ri&E document levert een boete op van €1.800,- .

De Arbowet schrijft voor dat elke ondernemer met één of meer personeelsleden in Nederland een onderzoek moet doen naar de gevaren van de werkzaamheden op het gebied van veilighied en gezondheid. Het is een analyse op basis van een RI&E checklist die u in eerste instantie zelf online kunt voorbereiden, maar die uiteindelijk gecontroleerd en definitief opgesteld moet worden door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerd kerndeskundige zoals Bureau Bürmann. Het RI&E rapport is niet een eenmalige analyse. Werkgevers moet regelmatig checken of de geanalyseerde risico’s nog aanwezig zijn of dat er misschien risico’s bij gekomen zijn. En vervolgens laten toetsen of het arbeidsomstandighedenbeleid en de gekozen maatregelen nog steeds afdoende zijn of juist aangepast moeten worden.

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

Wat kunnen de gevaren zijn van het werken in uw onderneming? Wordt er gewerkt met gevaarlijke machines of met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld? Hoe vaak worden werknemers aan het gevaar blootgesteld? Hoe groot is de kans dat het gevaar zich ook werkelijk voordoet? Hoeveel effect heeft een eventuele gevaarlijke situatie? Doet de onderneming er wel alles aan om de risico’s van dit soort gevaren te minimaliseren? Welke trainingen worden hiervoor gevolgd door de werknemers? Zijn er protocollen? Zijn er voldoende hulpmiddelen aanwezig in het bedrijf? Dit soort zaken komen voor op de RI&E checklist. En op basis daarvan wordt de verplichte plan van aanpak gemaakt waarin de ondernemer laat zien welke maatregelen worden genomen en wanneer.

 

 

 

Neem contact op

Gerichte RI&E nodig?

Check uw bedrijfsveiligheid door de RI&E checklist in te vullen op rie.nl of arboportaal.nl. Bureau Bürmann is gecertificeerd kerndeskundige om uw RI&E te beoordelen.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring