VCA

VCA is een VGM-checklist voor aannemers die te maken hebben met gevaarlijke werkzaamheden en/of risicovolle omgevingen. De afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal bedrijfsongevallen te helpen verminderen. Steeds meer klanten vragen hun aannemers om een VCA-certificaat als ‘bewijs van goed gedrag’.

Checklist voor aannemers

VCA is een checklist dat ervoor zorgt dat dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwwerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in werkplaatsen en fabrieken en bij installaties.

VCA checklist en Arbowet

Wat is nu de relatie of het verschil tussen de Arbowet en de VCA? Zoals vermeld op de website www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, legt de Arbowet werkgevers de verplichting op om op een gestructureerde wijze aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf (arbomanagement). Zo’n arbomanagement systeem is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Het VCA is één van de eenvoudigste instrumenten om een aantal zaken op veiligheidsgebied te organiseren. En biedt richtlijnen voor dergelijke arbomanagement systemen, naast NPR 5001 van NEN en de OHSAS 18001. Het voldoen aan de VCA-Checklist is echter geen enkele garantie dat u en uw bedrijf voldoet aan de arbowetgeving. Het geeft wel een invulling van belangrijke onderwerpen die de werkgever en de werknemers moeten regel in hun onderneming.

Vraagt uw opdrachtgever om een VCA-certificaat?

Opdrachtgevers in de chemie, de weg- en waterbouw, installatie techniek etc. vragen steeds vaker het VCA-certificaat als garantie voor veiligheid. Heeft uw onderneming nog geen VCA certificaat en wilt u assistentie bij het proces daar naartoe? Neem dan contact op met Bureau Bürmann.

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

 

Neem contact op

Meer weten over VCA?

Wilt u meer weten over VCA en hoe Bureau Bürmann u kan assisteren?

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Meer weten over VCA?