Veiligheid

Arbeidsveiligheid is iets waar werkgevers en werknemers in alle typen bedrijven mee te maken hebben. Er zijn meer dan voldoende argumenten om veiligheid voor werknemers goed te organiseren. Dit zijn juridische , economische en sociale motieven. Werknemers moeten veilig hun werk kunnen doen. Zowel in industriële werksituaties waarin gewerkt wordt met gevaarlijke machines of gevaarlijke stoffen, maar zeker ook in ‘gewone kantoorsituaties’.

Veiligheid op de werkplek

Elke werkgever wil ervoor zorgen dat de werknemers veilig kunnen werken. Maar wat houdt dat precies in? Weet u welke gevaren en risico’s, hoe klein dan ook, kunnen schuilen in de werkzaamheden of werkomgeving van de medewerkers? Bureau Bürmann kan dat voor uw bedrijf precies vertellen.

Lees meer over veiligheid

De wettelijke verplichting van werkgevers om voor werknemers veiligheid op de werkplek te bieden, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en verdere detaillering is te vinden in de Arboregeling en de brancheafspraken, de Arbocatalogi. De verplichtingen voor werkgevers en voor werknemers zijn duidelijk beschreven. Zowel de werkgever als de werknemers dienen zich te houden aan de afspraken. Een overtreding van de wet- en regelgeving kan leiden tot vervolging boete en strafoplegging.

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

• Wat komt er kijken bij veilig werken?

Klik hier voor veiligheid

• Heeft u alle risico's in beeld?

• Wat is VCA en wanneer is het nodig?

Klik hier voor VCA

• Snel concrete oplossingen nodig?

Klik hier voor arbeidsinspectie

• Waar liggen verantwoordelijkheden?

Klik hier voor aansprakelijkheid

• Bent u goed voor uw werknemers?

Klik hier voor goed werkgeverschap

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring