Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Verplichtingen voor de werkgever

Zijn er nog meer verplichtingen?

De Arbowet beschrijft de verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. Als blijkt dat door het niet naleven van de wet en regelgeving schade ontstaat aan de gezondheid of de veiligheid ernstig in het gedrang komt, kan de wetgever vervolging instellen om de schuldigen te straffen. Elk bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. Maar hoever gaat die verantwoordelijkheid en wat ligt bij de werknemers zelf? Samengevat dient de werkgever zich op te stellen als een goed huisvader en gastheer. Bureau Bürmann brengt het goed huisvaderschap helder in beeld en doet voorstellen voor het optimaal afdekken van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid.

•  Een ziekteverzuimbeleid voeren

•  Voorlichting en instructie geven over veilig werken

•  Voor veilige middelen en werkmethoden zorgen (ook voor derden)

•  Gevaren bestrijden bij de bron

•  Ongevallen op de werkplek onderzoeken, registreren en melden

Zoals vermeld staat op de website van Arboportaal moet de werkgever in ieder geval:

Veiligheid

Home

Veiligheid

Kwaliteit

Gezondheid

Bureau Bürmann

Contact

Dat vertelt Bureau Bürmann u graag. Zo kunt u gerichte stappen ondernemen en de zaken rondom aansprakelijkheid goed regelen.

Verplichtingen voor de werknemer

Het uitgangspunt is dat werknemers veilig en volgens de instructies werken. Zo moeten werknemers in ieder geval:

•  Zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen

•  De nodige zorgvuldigheid in acht nemen

•  Gereedschappen, machines en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken

•  Geen beveiligingen verwijderen (bijv. op machines)

•  Meewerken aan voorlichting en onderricht

•  Werken volgens de instructies

•  Gevaarlijke situaties aan de werkgever of leidinggevende melden

•  Indien gevraagd interne en externe arbodeskundigen bijstaan

 

Neem contact op

Verantwoordelijkheden in kaart brengen?

Laat Bureau Bürmann u door het proces van aansprakelijkheid begeleiden voor optimale zekerheid.

Tel. 06 - 20 399 018 | Email: gertjan@bureauburmann.nl

Bureau Bürmann | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring